Stichting Forzsa

Nazorg en Re-integratie bij verslaving 

Lidmaatschap en donaties

Onze leden zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar we worden allemaal gedreven door enthousiasme voor hetzelfde ideaal namelijk een nuchter leven.