Stichting Forzsa

Nazorg en Re-integratie bij verslaving 

De oprichters

Jarenlang werd ons leven geregeerd door alcohol en cocaïne. We hebben met recht aan den lijve ondervonden hoe het is om verslaafd te zijn. Gevoelens als woede en eenzaamheid, maar ook verdriet en machteloosheid hebben ons daarbij gekweld. De steeds verdergaande consequenties van de verslaving hebben onuitwisbare sporen achtergelaten.

Op een gegeven moment hebben wij ons  ‘rock bottom’  bereikt en zijn we door hulp voor de poorten van de hel weggesleept. De behandeling die we uiteindelijk hebben ondergaan, heeft ons een nieuw leven gebracht; een leven zonder drank en drugs, zonder het verlangen daarnaar. Oprecht een bevrijding!

Deze mogelijkheid willen wij anderen ook kunnen bieden. We vertellen u hoe wij werken en wat wij hebben gedaan om nuchter te blijven en om weer volwaardig in het leven te komen staan.