Stichting Forzsa

Nazorg en Re-integratie bij verslaving 

Nazorg Behandeling

Voor de meeste van ons is het een grote stap om uit de veilige haven naar een nieuwe groep te gaan. Op het moment dat de cliënt de kliniek verlaat en de tip mee krijgt om naar een meeting te gaan, het liefst 30 meetings in 30 dagen,  komt daar op langere termijn weinig van. Door 1 op 1 coaching een vertrouwensband op te bouwen met de cliënt voordat hij de kliniek in gaat zal dit proces versoepelen. Wetend dat hij een vertrouwenspersoon heeft om hem op te vangen om vervolgens samen naar de zelfhulpgroep te gaan zal de kans van een terugval aanzienlijk minder zijn als hij weer terug komt in de maatschappij. Als laatste stap bieden wij begeleiding om te werken aan re-integratie in een wereld zonder gebruik en weer vol mee te draaien met Forzsa aan de hand. 

Na de intake volgt een aansluitend persoonlijk traject van individuele counseling. Deze nazorg start ideaal gezien voor de opname in kliniek of dagbehandeling zodat er een goed onderbouwd herstel-plan kan worden opgesteld. Hierin wordt de cliënt begeleidt in het continueren van onthouding, het aanbrengen van de noodzakelijke veranderingen in de levensstijl en wordt er aandacht besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden. De gemiddelde duur van een nazorg traject is 12 maanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inzichten en technieken uit de het Minnesota Model, Mindfullness en diverse andere effectief gebleken psychologische interventies. Het doel is om meer inzicht te verschaffen in het eigen functioneren, om de basis te verstevigen en belemmeringen te zien voor wat ze werkelijk zijn. Deze nieuw verworven inzichten zullen leiden tot het nemen van andere gezonde beslissingen en tot een leven in vrijheid. Een leven zonder de dwangmatigheden en obsessieve gedragingen, die gepaard gaan met actief gebruik. 

Door jaren lange ervaring in de zelfhulpgroepen hebben wij geconstateerd dat deze optimale sponsoring  van de een verslaafde van begin tot ver weg in de weg van herstel tot beter resultaat leidt. Een noodzakelijk schakel dus in de keten verslavingszorg. Zonder harde afspraken vooraf over de nazorg en continue zorg wordt het voor de meeste van ons een moeilijke zaak als wij van de harde cijfers uit gaan.