Stichting Forzsa

Nazorg en Re-integratie bij verslaving 

Minnesota Model

Forzsa werkt met de principes van het Minasota model. Deze is gebaseerd op het gedachtegoed van de 12-stappen. Binnen de verslavingszorg is ook in Nederland de behandeling van dit model de laatste jaren in zwang geraakt. Het model is ruim zestig jaar geleden ontwikkeld op het Hazeldeninstituut in Minnesota VS (Anderson, 1999). De kern van het programma is de aanwezigheid van ex-verslaafden als counselors en een programma bestaande uit een serie van 12 stadia te beginnen met het toegeven een probleem te hebben en hulp zoeken. Het programma gaat ervan uit dat verslaving een chronische ziekte is, die lichaam, geest en ziel aantast. Het 12-stappenprogramma is ontwikkeld door de zelfhulpgroepen die als methodiek voor het bereiken van abstinentie bij verslavingsproblematiek.

Kernbegrippen van het model zijn:

  • Verslaving als chronische aandoening
  • Hoge inzet van ervaringsdeskundigheid
  • Groot gedeelte van de behandeling in groepstherapie
  • Zeer intensief programma
  • Ruimte voor zingeving en geestelijke groei

 

DE 12 STAPPEN:

Stap 1  -  Erken je verslaving en de gevolgen

Stap 2  -  Geef toe dat je hulp nodig hebt

Stap 3  -  Aanvaard de hulp

Stap 4  -  Maak de balans op van je leven

Stap 5  -  Ga aan de slag. Allereerst door je uit te spreken naar een vertrouwenspersoon

Stap 6  -  Onderzoek je zwakheden en tekortkomingen

Stap 7  -  Uit je bereidheid om te werken aan je gedrag

Stap 8  -  Ga na wie je schade hebt berokkend

Stap 9  -  Maak het goed met deze mensen

Stap 10  -  Hou door zelfonderzoek voortdurend een vinger aan de pols

Stap 11  -  Creëer stilte in je leven door gebed of meditatie

Stap 12  -  Geef je ervaringen door aan lotgenoten