Stichting Forzsa

Nazorg en Re-integratie bij verslaving 

Nazorg

Aandacht voor nazorg is nodig vanwege het chronische karakter van verslaving. Bij de behandeling van de nazorg van de verslavingsproblematiek hanteren wij het Minasota Model. Dit leidt tot een afnemend gebruik van klinische voorzieningen en meer toewijding van cliënten aan ambulante behandeling en zelfhulpgroepen. We vormen de brug tussen de regulieren verslavingszorg en de zelfhulp groepen die er al jaren zijn.

 

Configureer deze downloadwidget