Stichting Forzsa

Nazorg en Re-integratie bij verslaving 

Compleet Begeleidingstraject

Stichting Forsza biedt naast nazorg en interventie ook een compleet begeleidingstraject aan voor haar cliënten. Dat houdt in dat wij de cliënt  in-taken en aan de hand van de criteria een specifiek traject opzetten. Het kan zijn dat de betrokkene voorafgaand het nazorg traject eerst naar een detox of een kliniek moet worden verwezen of dat de betrokkene medische of psychische hulp nodig heeft. Door middel van een goede samenwerkings- verband met speciale klinieken en medische specialisten wordt dit mogelijk gemaakt.