Stichting Forzsa

Nazorg en Re-integratie bij verslaving 

Echt anonieme verslaafden

Is opgezet met als doel individuele begeleiding te geven aan mensen die uit hoofde van hun functie niet  in een zelfhulpgroep aanwezig kunnen zijn. U kunt bij ons anoniem met een van onze verslavingsdeskundige aan tafel zitten en een individuele sessie hebben. Binnen het gedachtegoed van de AA zijn er slechts twee alcoholisten nodig om een groep te starten. Wij hebben tal van verslavingsdeskundigen tot uw beschikking waar u uit zou kunnen kiezen. Uw anonimiteit zal gewaarborgd zijn. De kosten die hier aan verbonden zijn, zijn 60 euro per sessie van 60 minuten. Telefoon 06 24624791