Stichting Forzsa

Nazorg en Re-integratie bij verslaving 

Minnesota Model

Forzsa werkt met de principes van het Minnesota model. Deze is gebaseerd op het gedachtegoed van de 12 stappen. Binnen de verslavingszorg is ook in Nederland de behandeling van dit Model de laatste jaren in zwang geraakt. Het model is ruim zestig jaar geleden ontwikkeld op het Hazeldeninstituut in Minnesota, VS (Anderson, 1999). De kern van het programma is de aanwezigheid van exverslaafden als counselors en een programma bestaande uit een serie van 12 stadia te beginnen met toegeven een probleem te hebben en hulp zoeken. Het programma gaat er van uit dat verslaving een chronische ziekte is, die lichaam, geest en ziel aantast. Het 12-stappenprogramma is ontwikkeld door de zelfhulpgroepen die als methodiek voor het bereiken van abstinentie bij verslavingsproblemen. 

Kernbegrippen van het model zijn: 

 • Verslaving als chronische aandoening
 • Hoge inzet van ervaringsdeskundigheid
 • Groot gedeelte van de behandeling in groepstherapie
 • Zeer intensief programma
 • Ruimte voor zingeving en geestelijke groei
 •  

  DE 12 STAPPEN:

  Stap 1  -  Erken je verslaving en de gevolgen

  Stap 2  -  Geef toe dat je hulp nodig hebt

  Stap 3  -  Aanvaard de hulp

  Stap 4  -  Maak de balans op van je leven

  Stap 5  -  Ga aan de slag. Allereerst door je uit te spreken naar een vertrouwenspersoon

  Stap 6  -  Onderzoek je zwakheden en tekortkomingen

  Stap 7  -  Uit je bereidheid om te werken aan je gedrag

  Stap 8  -  Ga na wie je schade hebt berokkend

  Stap 9  -  Maak het goed met deze mensen

  Stap 10  -  Hou door zelfonderzoek voortdurend een vinger aan de pols

  Stap 11  -  Creëer stilte in je leven door gebed of meditatie

  Stap 12  -  Geef je ervaringen door aan lotgenoten