Stichting Forzsa

Nazorg en Re-integratie bij verslaving 

Interventie

Om iemand met een drugs of alcohol verslaving succesvol te behandelen is het aan te raden om gezamenlijk met zijn of haar omgeving interventie toe te passen. Met deze methode wordt er niet alleen gezocht naar een passende behandeling voor de verslaafde maar wordt ook de naaste omgeving in sterke mate betrokken. 

Door middel van interventie waarbij de verslaafde wordt geconfronteerd met de zorgen van zijn of haar dierbaren proberen wij de verslaafde de nadelige gevolgen van zijn verslaving in te laten zien. Vervolgens krijgt de verslaafde direct een passende behandeling aangeboden. Om te voorkomen dat de verslaafde na het afkicken weer terugvalt tot actieve verslaving bieden wij ook zorg voor zijn of haar naaste omgeving. Zij kunnen dan samen met de verslaafde een nieuwe positieve weg inslaan.